Miről ismerszik meg a konduktor? Ki ő? Mit csinál pontosan?

Az évek során is többször kérdezték, pontosan mit is fogok csinálni, mit jelent ez a kifejezés, hogy konduktor?

A konduktorok hivatalosan a központi idegrendszeri (cerebral paretikus, CP) sérült gyerekekkel és felnőttekkel foglalkoznak. A nevelés minden pillanatában rávezetjük a mozgássérült egyént az önálló tevékenységek megoldására, öntevékenységre. Képzésünk során megismerkedünk minden korosztállyal csecsemőktől kezdve a felnőttekig. Választhatunk tanító, óvodapedagógus vagy pedagógiai rehabilitáció specializációk közül. 

Szakmánk során a holisztikus szemléletet alkalmazva fejlesztünk, vagyis az egyén egészét nézzük. Számunkra a mozgásfejlesztés a fókusz, de ezen kívül kihasználjuk a lehetőségeket a  kognitív, kommunikációs, észlelés-érzékelés területeinek fejlesztésére. Tehát az egész személyiséget áthatja a fejlesztés.

Feladataink közé tartozik, hogy az egyén képes legyen a megtanult mozgásformákat alkalmazni a mindennapok során. Segítséget adunk a megfelelő segédeszköz kiválasztásában. Foglalkozást vezetünk, feladatsorokat és fejlesztési terveket írhatunk és a legfontosabb, hogy más szakemberekkel is kooperálunk (pl.: gyógytornászok, orvosok). Folyamatos kapcsolatba vagyunk a szülőkkel és a szakemberekkel a fejlődés érdekében. Célunk a társadalomba való hatékony integrálás. 

A konduktív pedagógia alapgondolata, hogy a központi idegrendszer a sérülés ellenére is rendelkezik tartalékokkal, amelyek segítik az új kapcsolatok kialakulását. Ezeket a tanítási-tanulási folyamat során mozgósíthatjuk. Tehát a fejlődést aktivitás által, aktívan végzett feladatokkal érjük el. Ezen kívül korrigálunk, megelőzünk és motiválunk is egyben. Fontos a játékosság. Nem szabad azt éreztetnünk, hogy az egyén folyamatos feladathelyzetbe van. 

Alapelveinkhez tartozik a gyermekcentrikusság, fokozatosság, céltudatosság, életszerűség, folyamatosság, cselekvés és szándék összekötése, rendszeresség és a motiváló tanulási környezet biztosítása.

Milyen esetekben fordulhatnak a szülők konduktor szakemberhez? A legfontosabb itt megemlítenem a korai intervenciót, vagyis a korai beavatkozást és a korai fejlesztést. Minél előbb vesszük észre a zavart és fordulunk szakemberhez, annál sikeresebb lesz a fejlesztés. 

Érdemes konduktorhoz fordulni:

  • megkésett mozgásfejlődés, mozgásfejlődési elmaradás esetén
  • eltérő izomtónus esetén
  • mozgáskoordinációs zavarok esetén
  • központi idegrendszeri sérülés esetén
  • aszimmetrikus mozgásformák esetén
  • koraszülött babák esetén
  • tartáshibák esetén

Egyéni és csoportos fejlesztési lehetőséget is érdemes kihasználni, hiszen mindkettő pozitív hatást mutat. Egyéni fejlesztés esetén egyénre szabott játékos fejlesztési lehetőséget tudunk nyújtani, míg a csoportban kihasználjuk a szociális, társas kapcsolatokat is. 

Akkor is fel lehet keresni a konduktorokat, ha nem látunk semmilyen zavart vagy eltérést a korosztálytól. Ennek lényege a megelőzés. 

Találkozhatnak velünk iskolákban, óvodákban, kórházakban, szakszolgálatoknál, egyéni vállalkozók formájában vagy fejlesztőházakban.