Általános Szerződési Feltételek

A Mosoly Fejlesztőházat a Mosoly Fejlesztőház Kft. üzemelteti a Motibro szoftverrendszer igénybevételével, melyről bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://www.motibro.com/

A Mosoly Fejlesztőház Kft. adatai

Név: Mosoly Fejlesztőház Kft.

Székhely: 1146 Budapest Hermina út 29/A 3/2

Cégjegyzékszám: 32420407-8690-113-01

Adószám: 32420407-1-42

Számlaszám: 11600006-00000001-98959597

Telefonszám: +36 (70) 8509070

Központi e-mail cím: info@mosolyhaz.hu

Web: https://www.mosolyhaz.hu

A Mosoly Fejlesztőház címe: 1135 Budapest, Jász utca 99.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mosoly Fejlesztőház által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Felek között létrejött szerződés, valamint az ÁSZF nyelve magyar.

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

Általános tudnivalók

A vásárlás a Mosoly Fejlesztőházban lehetséges előre egyeztetett időpontban személyesen készpénzzel; vagy banki átutalással; valamint a Motibro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetéssel.

Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott “rendeléseket” a Mosoly nem fogad el. A MotiBro rendszerébe történő regisztrációhoz segítségnyújtás fentebb megadott módon kérhető.

A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

Az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön a Mosoly Fejlesztőház Kft. részére fizeti meg.

A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Mosoly Fejlesztőház Kft.-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A banki átutaláshoz szükséges információk:

Mosoly Fejlesztőház Kft.

Számlaszám: 11600006-00000001-98959597

A közlemény/megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott szolgáltatást igénybe veszi, továbbá, hogy pontosan milyen foglalkozás díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

Napijegyek, illetve bérletek igénybevétele

A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben a bérlettípusok leírásánál található.

Az adatok bérlettípusonként eltérőek lehetnek.

Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban az Ön – vagy megajándékozottja – részére visszafizetni.

A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a Mosoly Fejlesztőház között létrejött szerződés megszűnik.

A Bérleteket és jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a https://www.mosolyhaz.hu/arlista.html oldalon tájékozódhat.

A Mosoly Fejlesztőház látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://www.mosolyhaz.hu/adatkezelesi.html

Az előzetesen lefoglalt edzési időpontokra vonatkozóan 24 órával az óra kezdete előtt emlékeztető e-mail érkezik. Az időpont lemondása legkésőbb 20 órával az időpont előtt lehetséges. Ezen időponton túl történő lemondás a bérletben vagy napijegyben foglalt alkalmakból levonással jár.

Pénz visszafizetés nincs.

Workshopok igénybevétele

Az előadások esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, az előadás meghirdetésekor közzétett részletek szerint.

Előleg fizetés esetén a fennmaradó előadási díjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni a Mosoly Fejlesztőházban.

Lemondási feltételek

A workshop kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.

A workshop kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.

Amennyiben a workshopot a Mosoly Fejlesztőház mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más szolgáltatásra használhatja fel (például bérletvásárlásra).

A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://www.mosolyhaz.hu/adatkezelesi.html

Egyéb rendelkezések

A https://www.mosolyhaz.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Mosoly Fejlesztőház jogosult.

A Mosoly Fejlesztőház előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Mosoly Fejlesztőház jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Mosoly Fejlesztőház nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Mosoly Fejlesztőház munkatársaihoz az info@mosolyhaz.hu email címen, illetve a +36 (70) 850 9070-es telefonszámon.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@mosolyhaz.hu e-mail címen.

A fogyasztói panaszkezelés kivizsgálásának határideje maximum 30 nap, mely további 30 nappal hosszabbítható.

A Mosoly Fejlesztőházzal szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Mosoly székhelye szerint illetékes békéltető testület:  Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.

Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a https://www.mosolyhaz.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Mosoly Fejlesztőház hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Mosoly Fejlesztőház kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

Pénzt nem áll módunkban visszafizetni.

A Mosoly Fejlesztőház jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.

További részletszabályok, eljárási rendek a Házirendünkben olvashatóak el.

A Mosoly Fejlesztőház bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Hatályos: 2022 október 1-től visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.