Általános Szerződési Feltételek

A Mosoly Egészségközpontot Szabóné Ferencz Zsófia egyéni vállalkozó üzemelteti (továbbiakban: Mosoly) a Motibro szoftverrendszer igénybevételével, melyről bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://www.motibro.com/

Szabóné Ferencz Zsófia egyéni vállalkozó adatai

Név: Szabóné Ferencz Zsófia ev.

Székhely: 1135 Budapest Jász utca 99. fszt.

Nyilvántartási szám: 54893162

Statisztikai számjele: 52553963-9313-231-07

Adószám: 52553963-1-41

Számlaszám: 1160 0006 0000 0000 9366 5487

Telefonszám: +36 (70) 8509070

Központi e-mail cím: info@mosolyhaz.hu

Web: https://www.mosolyhaz.hu

Mosoly Egészségközpontcíme: 1135 Budapest, Jász utca 99.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mosoly Egészségközpont által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Fogyasztó (a továbbiakban: Fogyasztó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A Felek között létrejött szerződés, valamint az ÁSZF nyelve magyar.

A Mosoly Egészségközpont a továbbiakban együttesen: Felek. 

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Fogyasztó igénybe vehet.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Fogyaszto kizárólag magánszemély lehet, azaz az Üzembentartó nem tud magánszemélyen kívül másnak szolgáltatást biztosítani 2022.szeptember 1-től.

A vásárlás a Mosoly Egészségközpontban személyesen lehetséges, előre egyeztetett időpontban készpénzzel lehetséges, vagy banki átutalással, vagy OTP Szép Kártyás tranzakcióval valamint a Motibro rendszerén keresztül online bankkártyás fizetéssel.

Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott “rendeléseket” a Mosoly nem fogad el. A MotiBro rendszerébe történő regisztrációhoz segítségnyújtás fentebb megadott módon kérhető.

A Fogyasztó a vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit elfogadja, az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető.

Az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

Az igénybevett szolgáltatás névértékét Ön, Szabóné Ferencz Zsófia ev. részére fizeti meg.

A Motibro oldalán történő online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok Szabóné Ferencz Zsófia egyéni vállalkozóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A banki átutaláshoz szükséges információk:

Szabóné Ferencz Zsófia ev.

Erste Bank

Számlaszám: 1160 0006 0000 0000 9366 5487

A közlemény/megjegyzés rovatban minden átutaláskor kérjük feltüntetni annak a nevét, aki az adott szolgáltatást igénybe veszi továbbá, hogy pontosan milyen edzéstípus díjáról van szó. Az átutalásról szóló számlát minden esetben e-mailen küldjük a jelentkezéskor megadott email címre.

NAPIJEGYEK, ILLETVE BÉRLETEK IGÉNYBEVÉTELE

A Bérlet és/vagy jegy (egy alkalom ára) érvényessége minden esetben a bérlettípusok leírásánál található.

Az adatok bérlettípusonként eltérőek lehetnek.

Amennyiben a Bérletet a weboldalon meghatározott időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban az Ön – vagy megajándékozottja – részére visszafizetni.

A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával az Ön és a Mosoly között létrejött szerződés megszűnik.

A Bérleteket és jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a https://www.mosolyfitness.hu/arlista.html oldalon tájékozódhat.

A Mosoly Egészségközpont látogatóinak adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://www.mosolyfitness.hu/adatkezelesi.html

Az előzetesen lefoglalt edzési időpontokra vonatkozóan 24 órával az óra kezdete előtt emlékeztető e-mail érkezik. Az időpont lemondása legkésőbb 20 órával az időpont előtt lehetséges. Ezen időponton túl történő lemondás a bérletben vagy napijegyben foglalt alkalmakból levonással jár.

Pénz visszafizetés nincs.

WORKSHOPOK IGÉNYBEVÉTELE

Az előadások esetén minden esetben előzetes jelentkezést kérünk, előleg vagy a teljes összeg befizetésével, az előadás meghirdetésekor közzétett részletek szerint.

Előleg fizetés esetén a fennmaradó előadási díjat a jelentkező legkésőbb az első alkalommal köteles rendezni a Mosoly Fitness & Fejlesztőkuckóban.

A lemondási feltételek

A workshop kezdeti időpontját megelőző lemondás esetén az előleg összegét elveszíti a jelentkező, de további befizetésre nem kötelezhető.

A workshop kezdeti időpontját követő lemondás esetén a teljes díjat köteles kifizetni a jelentkező.

Amennyiben a workshopot a Mosoly Fitness mondja le (például nincs meg a kellő létszám), a teljes befizetett összeg visszajár, vagy felhasználható más szolgáltatásra (például bérletvásárlásra).

A workshopra jelentkezők adatait az Adatvédelmi tájékoztatóban található feltételek szerint kezeljük, amely itt található: https://www.mosolyhaz.hu/adatkezelesi.html

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A https://www.mosolyhazhu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a Mosoly jogosult.

A Mosoly előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni.

A Mosoly jogosult a Fogyasztó részére hírlevelet küldeni, amennyiben a Fogyasztó a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Mosoly nem köteles ellenőrizni, hogy a Fogyasztó által a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak-e.

A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Mosoly munkatársaihoz az info@mosolyhaz.hu email címen, illetve a +36 (70) 850 9070-es telefonszámon.

A fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@mosolyhaz.hu e-mail címen.

A fogyasztói panaszkezelés kivizsgálásának határideje maximum 30 nap, mely további 30 nappal hosszabbítható.

A Mosoly Egészségközpont-al szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Mosoly székhelye szerint illetékes békéltető testület:  Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.

A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki.

Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a https://www.mosolyhaz.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és a természetes személyek számára, magáncélra korlátozás nélkül letölthetők.

Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Mosoly hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet a továbbiakban vis maior). Vis maior esetén a Mosoly kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

Pénzt nem áll módunkban visszafizetni.

A Mosoly jogosult a weboldala kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani.

További részletszabályok, eljárási rendek a Házirendünkben olvashatóak el.

A Mosoly bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

Hatályos: 2020 június 2-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.