Házirend

Kedves Vendégeink!

A Mosoly Fejlesztőközpont az egyedi igények, fejlesztések és a felhőtlen testedzésre létrehozott edzőterem. Ezért kérjük Önöket, hogy a termet a következőkben részletezett szabályok mentén szíveskedjenek használni a folyamatos és jó minőségű sportolási lehetőség és élmény biztosítása érdekében. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

Általános szabályok:

 • A fejlesztőházat csak rendeltetésszerűen lehet használni. A rend és tisztaság megtartása kötelező.
 • A termekben kizárólag oktató felügyelete mellett lehet tartózkodni.
 • Edzések alkalmával törölköző használata kötelező, és a teremben kihelyezett fertőtlenítő szerrel az edzés végeztével a tornaszőnyeget letisztítani kötelező.
 • Az fejlesztőházat kizárólag előzetes időpontfoglalás mellett, csoportos órák esetében előzetes órahelyfoglalás mellett lehet látogatni. Ezen foglalások online felület segítségével történhetnek meg. Az online felület használata regisztrációhoz kötött. Regisztráció hiányában időpontot nem áll módunkban fenntartani. Az online foglalási felület adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója külön dokumentumban kerül rögzítésre mely bármikor megtekinthető a weboldalon a Házirend/Adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt. Egyéni foglalkozásaink első időpontját első ízben telefonon keresztünk az Üzembentartónál kell egyeztetni, majd ezt rögzíteni bejelentkező rendszerünkben a díjfizetést követően.
 • Egyéni foglalkozásainkra legkésőbb a foglalkozást megelőző 48 órával lehet bejelentkezni.
 • Az előzetesen lefoglalt időpontokra vonatkozóan 24 órával az óra kezdete előtt emlékeztető e-mail érkezik. Az időpont lemondása legkésőbb 20 órával az időpont előtt lehetséges. Ezen időponton túl történő lemondás a bérletben foglalt alkalmakból levonással jár. 
 • A foglalkozások 30 perc és 45 perc (gyermek foglalkozások) 50 perc (egy órás foglalkozások nettó időtartama) 80 perc (másfél órás foglalkozások nettó időtartama)
 • 18. életévüket be nem töltött vendégek esetében szülői beleegyező nyilatkozat szükséges. Beleegyező nyilatkozatot a stúdió vezetőjétől lehet személyesen igényelni.
 • A teremben  váltócipő használata kötelező. Utcai cipő viselete tilos. A termekbe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital. Ételt a termekbe bevinni tilos, azt az előtérben vagy a pihenőben lehet elfogyasztani.
 • Az edzőstúdióban mindenki saját felelősségére végez sporttevékenységet, esetleges krónikus betegségekről az edző felé kötelező beszámolni, a biztonságos programlevezetés érdekében.
 • A fejlesztőház nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel a zárási időpontban de legkésőbb az azt követő 15 percben elhagyni.
 • A szolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használatát szíveskedjen mellőzni.
 • A teremhez tartozó öltözőben zárható öltözőszekrényben kell elhelyezni értéktárgyaikat, utcai ruházatukat. A szekrény kulcsát mindenki köteles magánál tartani.
 • Távozáskor az öltözőszekrényben személyes tulajdont és/vagy  szemetet hagyni nem szabad! Az öltözőszekrény kulcsát a szekrény zárjában szükséges hagyni.
 • A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a stúdió vezetőjének vagy a foglalkozás vezetőjének (dugulás, nagy szennyeződés)
 • Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése vagy hazaelvitele 5000 Ft pótdíj megfizetésével jár.
 • A stúdió nem vállal felelőségett az elveszett tárgyakért.
 • A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre. Díjvisszafizetés nem igényelhető a bérletekre.
 • A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.
 • A stúdió nem vállal felelőségett az elveszett tárgyakért. A stúdió területén a nem normális használatból eredő károkat a vendég, illetve nagykorú hozzátartozója köteles megfizetni.

TILOS:

 • A terembe lázas betegen bejönni!
 • Ittas-, és/vagy kábítószer hatása alatt a terem nem látogatható!
 • A teremben illetve annak 5 méteres körzetében dohányozni és alkoholt fogyasztani!
 • Bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele!
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklámozási tevékenység, reklámtáblák-, megállító táblák-, falragaszok és szórólapok elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése!
 • Felhívjuk figyelmét hogy a fentebb látható tiltások figyelmen kívül hagyása kitiltással és/vagy büntetőjogi következményekkel járhatnak!

Speciális szabályok vírushelyzet miatt, amennyiben a kormány újra elrendeli azt:

 • A teremben csak szájvédő maszk viselése mellett lehetséges tartózkodni (változásra irányadó a Magyar Közlöny).
 • A teremben elhelyezett kézfertőtlenítő szappan, és kézfertőtlenítő gél használata kötelező.
 • A teremben másfél méter egymás közötti távolság megtartása kötelező.

Felelősségvállalás:

 • A Mosoly Fejlesztőház nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!
 • A Mosoly Fejlesztőház nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!
 • A talált tárgyakat minden vendég a Mosoly Fejlesztőház oktatójánál köteles dokumentálás mellett leadni!

Személye adatok kezelése:

 • Üzemeltető a Mosoly Fejlesztőház szolgálatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. (Vendég neve, születési ideje, telefonszáma, e-mail címe)
 • Üzemeltető az adatnyilvántartásba vett adatokat  kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt kizárólag szerződéses munkatársainak adhatja át, egyéb esetben nem adja át harmadik fél részére.
 • Üzemeltető egyes óráiról videót készíthet, melyet zárt közösségi média oldalán a klubtagok részére publikálhat. A videórögzítés a vendég hozzájáruló nyilatkozata esetén történik. 
 • Üzemeltető promóciós célzattal közösségi média oldalára az edzések alkalmával készíthet fotókat.
 • Az üzemeltető a vendég beleegyező nyilatkozata hiányában az elkészült fotó és videó anyagait promóciós célzattal nem használhatja fel.

A stúdió munkatársainak elérhetősei nem kiadhatóak, sem a stúdió vezetője, sem a munkatársak részéről, kapcsolattartás kizárólag a stúdió üzembentartóján keresztül, e-mailban lehetséges (info@mosolyhaz.hu)

A házirendet a stúdió vezetője, azaz Mayer Dea, saját belátása szerint bármikor módosíthatja.