Szülői hozzájáruló nyilatkozat

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott

Szülő neve: ……………………………………………………..

lakcím: ……………………………………………………………

telefonszám: …………………………………………………..

mint

Gyermek neve: ………………………………………………

Születési ideje: ………………………………………………

Lakcím: …………………………………………………………

gyermek Szülője/Gondnoka (törvényes képviselője)

jelen nyilatkozat aláírásával az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulásomat adom 18 éven aluli gyermekem, valamint saját személyes adatainak kezeléséhez a Mosoly Fejlesztőház (üzembentartó: Mayer Dea Egyéni Vállalkozó) számára.

Adatkezelő:

Név: Mosoly Fejlesztőház

Üzembentartó: Mayer Dea Egyéni Vállalkozó

Elérhetőség: 1135 Budapest Jász utca 99.

Telephely: 1146 Budapest Hermina út 29/A 3/2.

A gyermeknek az adatkezelő által kezelt adatai:

Név

Születési idő

Lakcím

Vizsgálati eredmények

Fejlesztési terv

A Szülő/Gondnok az adatkezelő által kezelt adatai a jelen nyilatkozatban megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Gyermek adatai vonatkozásában: A gyermek képességeinek vizsgálata, szükség esetén annak értelmi- és/vagy mozgásbéli lemaradásainak terápiás jellegű ellátása.

Szülő/Gondnok adatai vonatkozásában: kiskorú törvényes képviselőjeként értesítési kötelezettség.

Az érintett adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételét követő 5 éven belül. A szolgáltatások igénybevételét követő adatkezelés a számlák és a teljesítés igazolásának ellenőrzési idejére tekintettel szükséges.

Adattovábbítás:

-számlaadatok könyvelő részére

Kijelentem, hogy a Mosoly Fejlesztőház Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatását megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem.

Tudomásul veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve, hogy ilyen esetben a Mosoly Fejlesztőház a kapcsolódó személyes adatokat minden nyilvántartásából törölni köteles, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.

Budapest, 202……………………………….

                                                                                                                      ————————————————

                                                                                                                                               ALÁÍRÁS