Logopédiai fejlesztésre nem csak abban az esetben szükséges egy kisgyereknek járnia, ha hanghibái vannak. A sikeres iskolakezdéshez, a zavartalan írás és olvasás elsajátításához a normál beszédfejlődésen, hibátlan hangképzésen túl a megfelelő beszédértésre és beszédészlelésre is szükség van. 

Gondoljunk csak bele, ha ezen a területen zavar mutatkozik, akkor a gyermek a tanulás során nehezen fogja tudni kiemelni a lényeget, nehezen fogja értelmezni a szöveges feladatokat, vagy hamar elfelejti, vagy egyáltalán meg sem tudja jegyezni az elhangzottakat. Viszont ennek a területnek a minőségét nehezebb megállapítani, hiszen nem olyan szembetűnő mint egy hangtévesztés. 

Attól, hogy egy gyermek helyesen ejti a szavakat, nincs nyelvtani hibája, vagy korának megfelelő a szókincse, egyáltalán nem biztos, hogy a hallott szöveget is megfelelően fel tudja dolgozni. Sok esetben előfordul, hogy egy gyermek annyira jó képességű és jól kompenzál, hogy rejtve maradnak ezek a hiányosságok. 

Néhány jel, ami figyelemfelkeltő lehet a szülők és szakemberek számára:

 • halandzsa beszéd
 • túl hangos beszéd
 • túl sok oda nem illő beszéd, felesleges csacsogás 
 • kérdésekre nem reagál, vagy nem ad adekvát választ
 • erősen figyeli a beszélő száját
 • nem köti le a meseolvasás
 • nem képes megtanulni a verseket, mondókákat
 • nem tudja visszamondani a hallottakat
 • rosszul énekel
 • zajos környezetben hamar kifárad
 • nyelvtanilag helytelen mondatokat alkot
 • hosszabb szavakban felcseréli a hangokat, szótagokat
 • iskolás korban rendszeresen elfelejti a házi feladatot
 • lassan dolgozik
 • sokszor visszakérdez
 • gyenge a helyesírása

Ha a beszédészlelés mellett a beszédértés is zavart szenved, akkor a gyermek kevés szóval, rövid mondatokkal kommunikál. Kevés szót ismer, néha úgy fogalmaz mintha idegen nyelven beszélne. Nem tudja megérteni a hosszabb szövegek összefüggéseit, így nehézséget jelent számára a történet visszamondása. 

Abban az esetben, ha szülő vagy a gyermek közvetlen közelében lévő felnőttek több tünetet is felfedeznek, érdemes először egy hallásvizsgálatra bejelentkezni. Majd ennek birtokában keressenek fel egy logopédust, aki elvégzi a GOH/GMP tesztet (3-12 éves gyermekek szűrésére alkalmas). 

A beszédértés és észlelés fejlesztése elég jól nyomon követhető. Sok otthoni gyakorlással gyors javulás látható, már napi 5 perc célzott irányú fejlesztés eredményt hoz. 

Felhasznált szakirodalom:

Dr. Gósy Mária: A hallástól a tanulásig

Dr. Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése